Links

CBF

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) houdt sinds 1925 alle mogelijke gegevens bij over fondsenwerving en goede doelen in Nederland. Daarnaast houdt het CBF toezicht op goede doelen in Nederland. Op verzoek van de fondsenwervende instelling of kansspelbegunstigde beoordeelt het CBF het bestuur en beleid van de instelling, hoe ze geld binnenkrijgen, hoe ze het besteden en hoe ze daar verslag over uitbrengen. Als de goede doelen aan de criteria van het CBF voldoen, krijgen ze een stempel van goedkeuring: het CBF-Keur voor grote goede doelen of het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. (bron: www.cbf.nl)

ANBI

Goededoelen-instellingen zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting als de instelling is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Die erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. (bron: www.anbi.nl)